Psycholog

Czym się zajmuję?

Leczenie zaburzeń i trudności psychicznych, związanych z doświadczaniem przykrych emocji (takich jak smutek, lęk, poczucie zagubienia) nadmiarowo w konkretnych kontekstach zw. z relacjami z innymi ludźmi, a także w relacji z samym sobą.

Pomagam w sytuacjach, w których trudne emocje (napięcie, smutek, poczucie winy) i myśli (negatywne przekonania na własny temat oraz na temat świata i innych ludzi) towarzyszą stale.

Kształt terapii<br /> zależy od wielu czynników,<br /> z których najważniejszym<br /> jest oczekiwanie<br /> i nastawienie Pacjenta
Jak wygląda terapia?

Kształt terapii
zależy od wielu czynników,
z których najważniejszym
jest oczekiwanie
i nastawienie Pacjenta

Pierwsza sesja (lub kilka pierwszych sesji) pozwala na psychologiczne określenie problemu, z którym przychodzi Pacjent. Kiedy problem zostanie nazwany, przedstawiam Pacjentowi plan terapii. 

Ten plan stanowi ogólne ramy procesu terapeutycznego i będzie modyfikowany w trakcie kolejnych sesji w taki sposób, by jak najlepiej odpowiadał na potrzeby Pacjenta.

Dowiedz się więcej