Osobowość a otyłość i bezdech senny u Pacjentów bariatrycznych

19.09.2022

Przedstawiam kolejne wnioski z moich badań dotyczących czynników psychologicznych, które mogą wpływac na ogólny stan zdrowia pacjentów z otyłością II i III stopnia. Wnioski dot. obturacyjnego bezdechu sennego.

Struktura osobowości u otyłych z bezdechem i bez niego

Badania wykazały, że struktura osobowości Pacjentów z otyłością II i III stopnia, którzy nie chorują na obturacyjny bezdech senny, nie różnią się od struktury osobowości w populacji, tj. u osób bez otyłości. Zaobserwowano typowe zależności w wymiarach osobowości, np. pozytywne korelacje sumienności i ugodowości, sumienności i ekstrawersji, ugodowości i ekstrawersji oraz negatywne neurotyczności i sumienności, a także neurotyczności i ugodowości. 

U pacjentów bariatrycznych chorujących na obturacyjny bezdech senny nie zaobserwowano tych typowych zależności w wymiarach osobowości. Może to wskazywać na istnienie znaczących psychologicznych uwarunkowań w biologii tego schorzenia. 

Pracę pt. Zależności między wymiarami osobowości mierzonymi NEO-FFI jako element różnicujący pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym zaprezentowałem na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, który odbył się w dniach 16-17 września 2022 r. w Gnieźnie.

Kliknij tutaj, żeby przeczytać o innym badania naukowym z zakresu psychologii bariatrycznej 

Kliknij tutaj, żeby przeczytać więcej o roli psychologa bariatrycznego w przygotowaniu do chirurgicznego leczenia otyłości

Kliknij tutaj, żeby przeczytać o tym, jak uzyskać zaświadczenie psychologa do operacji bariatrycznej

Kliknij tutaj, żeby przeczytać o radach psychologa bariatrycznego dot. lęku przed operacją