Osobowość a obturacyjny bezdech senny - kolejne wnioski z badań

09.11.2023

Prowadzone przeze mnie badania wykazały, że badanie struktury osobowości pozwala na określenie predyspozycji do zachorowania na obturacyjny bezdech senny. To istotne spostrzeżenie szczególnie dla Pacjentów przygotowujących się do operacji bariatrycznych. 

Obturacyjny bezdech senny (OBS) często wiąże się z zespołem metabolicznym i otyłością. Istnieje "typowy" u osób zdrowych schemat struktury osobowości, tj. określone są typowe zależności między poszczególnymi wymiarami osobowości. Niewiele jednak wiadomo na temat oceny zależności między cechami osobowości u pacjentów z otyłością i OSA, co może mieć znaczenie w diagnostyce tych pacjentów.

Współwystępowanie OBS i otyłości

Analiza psychologiczna pacjentów z otyłością wykazała istnienie charakterystycznych zależności pomiędzy cechami osobowości, zgodnych z danymi literaturowymi. U pacjentów z OBS nie zaobserwowano tych typowych zależności w wymiarach osobowości, co może wskazywać na istnienie istotnych uwarunkowań psychologicznych w biologii tej choroby.

W badaniu zaobserwowałem istotne dodatnie korelacje pomiędzy takimi cechami osobowości, jak: sumienność i ugodowość (r= 0,416, p< 0,05), sumienność i ekstrawersja (r= 0,530, p< 0,05) oraz ugodowość i ekstrawersja (r= 0,502, p< 0,05) w pacjentów z otyłością i bez OBS. Zaobserwowano istotne ujemne korelacje między takimi cechami osobowości, jak: neurotyczność i sumienność (r= -0,601, p< 0,05), neurotyczność i ugodowość (r= -0,509, p< 0,05) oraz neurotyczność i ekstrawersja (r= - 0,651, p < 0,05). Tych zależności nie wykazano u osób otyłych, jednocześnie chorujących na OBS.

Wyniki badania przedstawiłem na tegorocznym kongresie European Resporatory Society, który odbył się w dniach 9-13 września w Mediolanie.

Kliknij, żeby przeczytać więcej o badaniu 

Kliknij, żeby przeczytać więcej o moich badaniach zw. z otyłoscią i OBS 

Kliknij tutaj, żeby przeczytać więcej o roli psychologa bariatrycznego w przygotowaniu do chirurgicznego leczenia otyłości

Kliknij tutaj, żeby przeczytać o tym, jak uzyskać zaświadczenie psychologa do operacji bariatrycznej

Kliknij tutaj, żeby przeczytać o radach psychologa bariatrycznego dot. lęku przed operacją

Grafika: Pixabay.com