Osobowość a ryzyko wystąpienia obturacyjnego bezdechu sennego u pacjentów bariatrycznych

09.05.2022

Prowadzę badania naukowe dotyczące czynników psychologicznych, które mogą wpływac na ogólny stan zdrowia pacjentów z otyłością II i III stopnia. Przedstawiam pierwsze wnioski z badań, dotyczące ryzyka wystąpienia obturacyjnego bezdechu sennego.

Badania wykazały, że w grupie osób z otyłością II i III stopnia pewne cechy osobowości korelują z ryzykiem wystąpienia obturacyjnego bezdechu sennego. Obturacyjny bezdech senny (OBS) to choroba spowodowana powtarzającymi się wielokrotnie w czasie snu epizodami zatrzymania oddychania lub jego znacznego spłycenia. Występowaniu OBS sprzyja otyłość. Prowadzone obserwacje wykazały, że badanie wymiarów osobowości u pacjentów z otyłością II i III stopnia może mieć istotne znaczenie w procesie diagnostycznym tych pacjentów, natomiast niewiele wiadomo na temat oceny osobowości u pacjentów z obturacyjnych bezdechem sennym.

Ugodowi mężczyźni z wyższym ryzykiem OBS

Zauważono, że u mężczyzn ugodowość pozytywnie koreluje z ryzykiem wystąpienia obturacyjnego bezdechu sennego. Natomiast w grupie kobiet ze średnim wykształceniem zaobserwowano negatywną korelację pomiędzy sumiennością a ryzykiem wystąpienia bezdechu sennego. Okazuje się, że istotne znaczenie może mieć wykorzystanie oceny wymiarów osobowości dla określenia ryzyka wystąpienia bezdechu. Występowanie różnic w korelacjach pomiędzy mężczyznami i kobietami dodatkowo może wskazywać na istnienie znaczących psychologicznych uwarunkowań w biologii tego schorzenia w zależności od płci.

Wnioski z badań zaprezentowałem na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, który odbył się w dniach 5-8 maja 2022 r. w Warszawie.

Kliknij tutaj, żeby przeczytać więcej o roli psychologa bariatrycznego w przygotowaniu do chirurgicznego leczenia otyłości

Kliknij tutaj, żeby przeczytać o tym, jak uzyskać zaświadczenie psychologa do operacji bariatrycznej

Kliknij tutaj, żeby przeczytać o radach psychologa bariatrycznego dot. lęku przed operacją