Techniki terapii poznawczo-behawioralnej

25.01.2021

Techniki terapii poznawczo-behawioralnej mogą być stosowane wobec Pacjentów doświadczających różnych zaburzeń psychicznych i trudności emocjonalnych. Techniki poznawczo-behawioralne są dostosowywane przez psychologa indywidualnie do specyfiki problemów każdego pacjenta, dzięki czemu można ustalić częstotliwość sesji oraz orientacyjny czas trwania leczenia.

Techniki terapii poznawczo-behawioralnej — Warszawa Śródmieście

Terapia poznawczo-behawioralna ma za zadanie pomoc Pacjentom poprzez zbadanie Ich reakcji (myśli, emocji, zachowań) na powtarzające się sytuacje problemowe. Następnym etapem jest przyjrzenie się im wraz z terapeutą oraz wyciągnięcie z nich wniosków. Pacjent poddający się terapii z pomocą psychologa przygląda się swoim schematom myślowym, a także reakcjom emocjonalnym i zachowaniu, zwracając uwagę na ich wzajemne powiązania, a także na to, czy są adekwatne do sytuacji. Podsumowanie ma na celu odkrycie przekonań (a potem: myśli i zachowania), które służą Pacjentowi, wzmacniając Go i będących alternatywą dla przeszłych sposobów myślenia.

Dla kogo są techniki terapii poznawczo-behawioralnej?

Terapia poznawczo-behawioralna wykazuje się potwierdzoną badaniami skutecznością działania. Można leczyć za jej pomocą takie jednostki jak:

  • depresja,
  • napady paniki,
  • zaburzenia odżywiania,
  • zespół stresu pourazowego,
  • zaburzenie afektywne dwubiegunowe

Dodatkowo techniki terapii poznawczo-behawioralnej są stosowane w terapii osób, które zmagają się z niską samooceną, kryzysem życiowym czy trudnościami w nawiązywaniu relacji. Jednocześnie, może być ona stosowana także w trakcie terapii grupowej, czy w terapii dla par.